دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۴۰۰گالن

تومان۱۴.۰۰۰.۰۰۰

  • تصفیه آب نیمه صنعتی ۴۰۰گالن
  • پمپ یک اسب لئو
  • پیش تصفیه سه عددی جامبو
  • کربن نهایی
  • ممبران ۱۰۰گالن